Binnen diverse wetenschappelijke disciplines gaat men uit van het idee van systemen. Systeemdenken zie je onder andere terug in de techniek, de bedrijfskunde en de neurowetenschappen. Het systeemdenken verbindt als het ware deze disciplines met elkaar.

Workshop: Systeemdenken

Inhoud van de workshop
Tijdens de workshop maak je kennis met de belangrijkste begrippen uit het systeemdenken. Je gaat na hoe die begrippen terugkomen binnen jouw vakgebied en in andere disciplines. Vervolgens ga je aan de slag met een aantal technieken. Door zo’n techniek toe te passen zet je als het ware een andere bril op, wat soms tot verrassende inzichten leidt. Bijvoorbeeld, over hoe het verkeerd kan gaan wanneer een specialist een complex probleem oplost.

Na deze workshop

  • Ben je meer bewust van denkfouten (cognitive biases) die de analyse, het oplossen van problemen en de besluitvorming kunnen beïnvloeden.
  • Heb je inzicht in de belangrijkste begrippen van het systeemdenken en herken je die begrippen in je eigen werk.
  • Ben je in staat om een aantal technieken uit systeemdenken toe te passen.
  • Herken je binnen diverse vakgebieden dezelfde soort mechanismes en vraagstukken.

Voor wie?
Het systeemdenken benadrukt het interdisciplinair werken. Door het combineren van kennis uit verschillende vakgebieden ontstaan nieuwe inzichten. Dat betekent dat de diversiteit van de deelnemers omarmd wordt. De workshop staat dus open voor deelnemers met o.a. technische, bedrijfskundige of onderwijskundige achtergrond.

Aantal deelnemers
Minimum 12 & maximum 15 deelnemers.

Trainer
Wouter van Diggelen werkt voor het Da Vinci College en HBO Drechtsteden als adviseur onderwijs en onderzoek. Hij heeft een achtergrond in de techniek en de organisatiepsychologie. In 2009 is Wouter gepromoveerd op een ontwerpgericht onderzoek op het gebied van leren met ICT. Dat onderzoek ging uit van de principes van systeemdenken zoals die door de sectie systeemkunde van de TU Delft zijn ontwikkeld. 

Kosten
Gratis

Aanmelden?

Zet ‘m in de agenda en meld je aan om op de hoogte te blijven van de verdere invulling van het programma! 

Datum: 
Vrijdag 30 september 2022

Tijd:
13:00-16:00 uur

Locatie: 
I_lab

Mollenburgseweg 82 | 4205 NB Gorinchem

Leerparkpromenade 50,
3312 KW Dordrecht

info@duurzaamheidsfabriek.nl
06 – 39 26 89 51

Volg ons op
social media

© TechnoHub - Duurzaamheidsfabriek

Privacyverklaring    /    Ontwerp en realisatie: Impuls Ontwerpt