HBO Drechtsteden is een particulier kennisinstituut op de terreinen van Techniek & ICT (belangrijkste component voor de Technohub) als ook Management & Ondernemerschap en Mens, Gedrag & Zorg.

HBO Drechtsteden

Onderwijs, onderzoek en valorisatie van kennis zijn onze kernactiviteiten en zijn verankerd in de regio, maar bedienen ook een landelijke markt. Denk hierbij specifiek aan de opleidingen:

 • Engineer Meet- en Regeltechniek 
 • ICT-Engineer Netwerk- en Systeembeheer 
 • ICT-Engineer Software Development 
 • Smart Technology Engineer 

De kernwaarde van HBO Drechtsteden is ‘persoonlijk onderwijs op maat’. Deze kernwaarde is richtinggevend bij al onze onderwijsactiviteiten:

 • dat ons onderwijs kleinschalig is 
 • dat ons onderwijs persoonsgericht is (‘wij kennen jou en jij kent ons’) 
 • dat ons onderwijs flexibel is, rekening houdend met jouw wensen en behoeften 
 • dat ons onderwijs gebruik maakt van digitale innovaties zoals een digitale leeromgeving en virtuele klas 
 • dat we samenwerking zoeken en vinden met bedrijven en instellingen om de verbinding onderwijs – beroepspraktijk maximaal sterk te maken 

Flexibel onderwijsconcept 
Speciaal voor (werkende) volwassenen biedt HBO Drechtsteden een flexibel onderwijsconcept dat maximaal is toegesneden op de wensen en behoeften van werkende volwassenen en wordt gekenmerkt door de volgende componenten: 

 • Erkenning van eerdere verworven competenties (EVC’s); 
 • Modulair onderwijs in de vorm van leeropbrengsten; 
 • Blended learning (combinatie van face-to-face onderwijs en online leren); 
 • Werkplekleren (je werkplek is een fantastische leeromgeving). 

Leerparkpromenade 50,
3312 KW Dordrecht

info@duurzaamheidsfabriek.nl
06 – 39 26 89 51

Volg ons op
social media

© TechnoHub - Duurzaamheidsfabriek

Privacyverklaring    /    Ontwerp en realisatie: Impuls Ontwerpt